Propostes
acceptades
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2019
NOM MOTIU
REHABILITAR PARC INFANTIL PLAÇA CONSTITUCIO Es proposa incorporar i adaptar a la plaça Major de Portol un espai per a jocs infantils per a nins de entre 0 i 6 anys.
Ajardinamiento zona barrera acústica Son Ramonell Barrera vegetal per a mitigació del soroll provocat per l’autopista
Instalación parque infantil en Son Ramonell Es proposa dur a terme un parc infantil
Creación de un parque natural en Son Ramonell Es proposa dur a terme una zona ajardinada i/o zones verdes a la zona de son Ramonell, principalment la zona que va paral·lela al torrent de Coanegre entre la carretera de Ma-30 i el centre de salut de Muntanya incorporant un carril bici o de passeig.
SUBSTITUCIÓ DEL PARC D’ARENA D’ES CAÜLLS PER UN ALTRE PAVIMENT Es proposa canviar el parc d’arena d’es Caülls per un altre tipus de paviment/acabat.
PARC CABANA PLAÇA MERCAT POSAR PAVIMENT SINTÈTIC Es proposa canviar el parc d’arena de sa Cabana per un paviment sintètic.
ARREGLAR LES VORERES DELS CARRERS DE PÒRTOL
Skatepark al Pont d´Inca Construir una pista de patinatge per fer skatepark darrera del col·legi Costa i Llobera de Pòrtol
Parque infantil Sa Cabana con suelo de caucho
Rocòdrom urbá Amb aquesta proposta el que es pretén és instal·lar un rocòdrom a Marratxí per tal de completar i ampliar l’oferta de les instal·lacions esportives i d’oci lliure.
Rol diversión sana Dur a terme com a mínim una vegada a l'any iniciatives lúdiques nocturnes. Un exemple és el survival zombie.
Parc per infants a Pòrtol Es proposa incorporar una segona zona de jocs infantils a Portol.
Adeqüació dels Espais en el Pati com a lloc de trobada i aprenentatge Creació de diferents espais al pati del CEIP JANER MANILA: manipulació o experimentació, rocòdrom, joc simbòlic, lectura, amagatall, jocs de taula, paret sonora, dibuix, entre d'altres.
Pèrgoles solars per a carsharing elèctric Posar punt de càrrega per a cotxes elèctrics al nucli del Figueral.
REFORMA I MANTENIMENT ACERES DE PÒRTOL Aquesta actuació consistiria en dur a terme actuacions de manteniment i adaptació de les voreres del nucli de Pòrtol.
Reforma del bosquet de l'escola de Primària del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol Adequació del bosquet de l’edifici de primària del CEIP COSTA I LLOBERA per que esdevingui un espai d’aprenentatge pels infants amb les següents actuacions: -Instal·lació de jocs fets de fusta que s’integrin amb l’entorn. -Instal·lació d’algun tipus de rocòdrom o estructura amb cordes per poder escalar. -Creació d’un espai de joc simbòlic amb caseta de fusta i cuineta.
Jocs i activitats sanes per a tots Habilitar en diferents parcs públics zones específiques d'esbarjo juvenil i adult per dur a terme activitats esportives (taules de pin-pon, taules d'escacs, zones per a la pràctica de la petanca...), activitats artístiques (murs o parets per pintar graffitis...)
CANVI DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ DEL CEIP BLANQUERNA PER EVITAR LES LESIONS DELS ESPORTISTES I FACILITAR-NE EL MANTENIMENT. Aquesta actuació consisteix en la substitució del paviment actual de les pistes esportives del pavelló de l'escola CEIP Blanquerna per un paviment aereoelàstic de cautxú. És una superficie no porosa, llisa, antilliscant i bacterioestàtica, facilitant la seva neteja i manteniment. En els pavellons que tenen aquest tipus de paviment les lesions dels jugadors són menys freqüents i ajuda a mantenir el bon estat de les articulacions.
ESTRUCTURES OMBRES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA CEIP NOVA CABANA Instal·lació d’estructures d’ombreig al pati d’infantil per l’ús d’aquest espai per part dels infants durant els mesos de calor.
NOM MOTIU
test bitgrup Motiu proposta
PLATAFORMA ÚNICA DEL C/ MAJOR PORTOL PASSETJAR PEL CENTRE DE PORTOL AMB COTXET O AMB MOBILITAT REDUÏDA ÉS INVIABLE PER MOLTES VORAVIES DEL POBLE
Rehabilitació Sa Refinadora Recuperar un espai històric dins el nucli urbà del Pont d'Inca perquè la ciutadania en pugui fer ús com a centre sociocultural.
LIMPIEZA PERÍODICA DE ARCENES CON MÁQUINAS El arcen de una calzada suele estar, de forma muy habitual, repleto de todo tipo de objetos que ponen en peligro la integridad fisica de cualquier usuario de la calzada, especialmente de usuarios que deben usarlo para circular, como es el caso de los ciclistas, siendo estos los mas perjudicados. El que esten repletos de plantas, ramas rotas, cristales, hierros, metales punzantes, pedras de tamaño considerable, latas, neumaticos/objetos de otros vehiculos, agujeros y un largo etc., hacen que el usuario del arcen use parte del carril de circulacions para evitar cualquier tipo de accidente o averia, lo que genera malestar en el resto de usuarios y una maniobra, tanto del ciclista como del vehiculo, que conlleva un peligro innecesario y evitable. Sumando la iniciativa que tiene nuestro municipio con el cicloturismo y la empresa Cycling Friendly
Mejora de la iluminación El actual alumbrado público es pobre e insuficiente, con farolas que no funcionan o en mal estado
Adquisición de papeleras y contenedores Falta de puntos de depósito de residuos y reciclaje, y de papeleras en todo el núcleo
Escoletes municipals Poques escoletes
Árboles en las aceras de las calles Para obtener más espacios de sombra en verano
Pantallas acústicas carretera Contaminación acústica
Batle de barri Controlar la situació dels carrers i les problemàtiques de cada nucli ( o dels mes poblats i actius)
Activitats gent gran Les activitats que realitzen els grups de la tercera edat són molt escases ( referent a les activitats del grup de la tercera edat de ca ses monges pla de na tesa)
MILLORAR LA NETJA Els carrers estan bruts i els contenidors estan molt vells.
Netetja Els carrers estan bruts
Prova pilot bus Llançadora Marratxi és un municipi que ha crescut molt , i hi ha zones molt mal comunicades i que queden molt enfora de les estacions de bus i tren.
Problemes camins sota pont no es pot passar
Piscina cubierta Marratxi no dispone de una piscina municipal cubierta.
Red de suministro de Agua Dotar de agua potable en condiciones, a los vecinos indicados.
Reducció residus domèstics Canvi climàtic, recollida organica, economia circular, reducció residus
Calles más limpias
Parc per animals Absència d'una zona verda per poder amollar els cans perquè corrin al seu aire d'una manera control.lada.
CONVERTIR LA PISCINA MUNICIPAL DE PÒRTOL EN PISCINA COBERTA SE'N PODRIA TREURE MÉS RENDIMENT DE CARA A LA POBLACIÓ